Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používají soubory cookie. Více informací
  

Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť HPM HEAT SK, s.r.o. zrealizovala projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíval v obstaraní a spustení do prevádzky výrobných technológií.

 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Názov projektu Podpora inovácií v spoločnosti HPM HEAT SK, s.r.o.
Hlavný cieľ projektu Zvýšením kvality a portfólia ponúkaných služieb uspokojiť dopyt odberateľov s dôrazom na ekonomické a environmentálne aspekty výroby
Sídlo prijímateľa Naftárska 1413 (priemyselný areál), 908 45 Gbely, okres Skalica
Miesto relizácie projektu Gbely
Kontrahovaná výška NFP 454 090,00 EUR