kaliareň Gbely...

Ponúkame kalenie, cementovanie, nitrocementovanie, zušľachťovanie a žíhanie ocelí v ochrannej atmosfére.
Nitrocementovanie  PDF  Tlač
IPSEN/HSH

Dve viacúčelové pece TQ 7 GRM a TQ 8 GRM: max vsádzka: 600kg, max rozmer: 1100 x 610 x 570 mm, max teplota: 980°C

Proces nitrocementovania prebieha v plynnej atmosfére tvorenej nosným ENDO plynom s prídavkom zemného plynu a amoniaku. Nauhličujúcí potenciál atmosféry je riadený kyslíkovou sondou. Všetky dôležité parametre procesu nitrocementovanie (teplota, nauhličujúcí potenciál, čas) sú monitorované a riadené na základe nastavených programov prostredníctvom moderných riadiacich systémov.

Operácia nitrocementácie spočíva v nasycování povrchu ocele uhlíkom a dusíkom pri teplotách nižších než teplota cementačná. Prídavok dusíka urýchľuje difúziu uhlíka a zlepšuje kaliteľnosť nasytenej vrstvy. Nižšia teplota nitrocementacie prispieva k zníženiu deformácií. Dusík zvyšuje obsah zvyškového austenitu v štruktúre zakalených nitrocementovaných vrstiev. Zvyškový austenit na jednej strane znižuje tvrdosť na druhej strane brzdí vplyv únavových trhlín a zvyšuje únavovú pevnosť nitrocementovaných výrobkov. Veľká pevnosť jadra dovoľuje podstatne znížiť hrúbku vrstvy pri rovnocennej presnosti a odolnosti proti kontaktnej únave.

Nitrocementácia je vhodná, okrem bežných cementačných ocelí, aj pre ocele, ktoré nie sú primárne určené pre tepelné spracovanie, ako sú ocele nelegované a automatové.

 

Kalení
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje

Cementování
Sycení povrchu uhlíkem v aktivní ENDO atmosféře

Nitrocementování
Sycení povrchu uhlíkem a dusíkem v aktivní ENDO atmosféře

Zušlechťování
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje. Vysokoteplotní popuštění

Žíhání
Žíhání na vzduchu i v ochranné atmosféře


www.hpmheat.eu
HPM HEAT SK