kaliareň Gbely...

Ponúkame kalenie, cementovanie, nitrocementovanie, zušľachťovanie a žíhanie ocelí v ochrannej atmosfére.
Kalenie  PDF  Tlač

IPSEN/HSH

Dve viacúčelové pece TQ 7 GRM a TQ 8 GRM: max vsádzka: 600kg, max rozmer: 1100 x 610 x 570 mm, max teplota: 980°C

Ohrev na kaliacu teplotu prebieha v ochrannej atmosfére, ktorá chráni diely žiadne oduhličenie a oxidáciou (tvorbou okují). Po výdrži na kaliace teplote dochádza k zakaleniu do oleja. Používame vysoko výkonný kaliaci olej s veľkým teplotným rozsahom (nižšie deformácie, nižšie riziko vzniku trhlín)

Kalenie je spôsob tepelného spracovania ocele, pri ktorom sa oceľ ohreje na tzv kaliacu teplotu a potom sa prudko ochladzuje. Tým získava lepšie mechanické a fyzikálne vlastnosti. Kalenie sa robí pre dosiahnutie vyššej, prípadne maximálnej tvrdosti výrobku alebo jeho pracovnej plochy, napríklad britu. Kalená súčasť má vyššiu tvrdosť, stráca však húževnatosť.

 

Kalení
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje

Cementování
Sycení povrchu uhlíkem v aktivní ENDO atmosféře

Nitrocementování
Sycení povrchu uhlíkem a dusíkem v aktivní ENDO atmosféře

Zušlechťování
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje. Vysokoteplotní popuštění

Žíhání
Žíhání na vzduchu i v ochranné atmosféře


www.hpmheat.eu
HPM HEAT SK