Vitajte na stránkach spoločnosti HPM HEAT SK, s.r.o.

Ponúkame služby v oblasti tepelného spracovania ocele
Cementovanie  PDF  Tlač

IPSEN/HSH

Dve viacúčelové pece TQ 7 GRM a TQ 8 GRM: max vsádzka: 600kg, max rozmer: 1100 x 610 x 570 mm, max teplota: 980°C

Proces cementácie prebieha v plynnej atmosfére tvorenej nosným ENDO plynom s prídavkom zemného plynu. Nauhličující potenciál atmosféry je riadený kyslíkovou sondou. Všetky dôležité parametre procesu cementovania (teplota, nauhličující potenciál, čas) sú monitorované a riadené na základe nastavených programov prostredníctvom moderných riadiacich systémov.

Operácie cementácia spočíva v sýtení povrchu súčiastky uhlíkom. Účelom cementovania je obohatenie povrchovej vrstvy nízkouhlíkovej ocele uhlíkom na podeutektoidnú alebo eutektoidnú koncentráciu, ktorú možno následne kaliť na vysokú tvrdosť. Vzniknutá povrchová vrstva sa po zakalení vyznačuje vysokou tvrdosťou a odolnosťou proti oteru, jadro súčiastky zostáva húževnaté.

 

Kalení
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje

Cementování
Sycení povrchu uhlíkem v aktivní ENDO atmosféře

Nitrocementování
Sycení povrchu uhlíkem a dusíkem v aktivní ENDO atmosféře

Zušlechťování
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje. Vysokoteplotní popuštění

Žíhání
Žíhání na vzduchu i v ochranné atmosféře


www.hpmheat.eu
HPM HEAT SK