kaliareň Gbely...

Ponúkame kalenie, cementovanie, nitrocementovanie, zušľachťovanie a žíhanie ocelí v ochrannej atmosfére.
There are no translations available.

znak EU znak fondu
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja
Spoločnosť HPM HEAT SK, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/I619), s cieľom inovácie výrobných procesov v spoločnosti.
Názov projektu Podpora inovácií v spoločnosti HPM HEAT SK, s.r.o.
Webové sídlo OP www.opvai.sk
Webové sídlo ÚV SR www.partnerskadohoda.gov.sk
 

www.hpmheat.eu
HPM HEAT SK