kalírna Gbely....

Nabízíme kalení, cementování, nitrocementování, zušlechťování a žíhání ocelí v ochranné atmosféře.

Žíhání PDF Tisk

IPSEN/LAC

Dvě komorové pece, DAC 10: max. vsázka: 800Kg, max. rozměr: 1100 x 610 x 800 mm, max. teplota: 700°C.
                               LAC KNC 850:
max. vsázka: 800Kg, max. rozměr: 1100 x 610 x 800 mm, max. teplota: 850°C
  • Žíhání ke snížení vnitřního pnutí
  • žíhání na měkko
  • rekrystalizační žíhání
  • normalizační žíhání.

Žíháním nazýváme druh tepelného zpracování, při kterém se ocel ohřívá na určitou teplotu a po výdrži následuje (většinou pomalé) ochlazování. Cílem žíhání je dosažení určité úrovně rovnovážného stavu (stabilní struktury). Účel žíhání bývá různý a závisí nejen na druhu oceli, ale i na předcházejících výrobních operacích.

Žíhání ke snížení vnitřního pnutí
Účelem žíhání ke snížená vnitřních pnutí je, jak sám název napovídá, snížení zbytkových pnutí vzniklých při předchozích operacích.

Žíhání na měkko
Účelem žíhání na měkko je zpravidla snížení tvrdosti oceli a tím zlepšení obrobitelnosti za studena.

Rekrystalizační žíhání
Účelem rekrystalizačního žíhání je obnovení tvárných vlastností oceli po tváření za studena.

Normalizační žíhání
Účelem normalizačního žíhání je především dosažení jemnozrnné a rovnoměrné struktury oceli

 

Kalení
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje

Cementování
Sycení povrchu uhlíkem v aktivní ENDO atmosféře

Nitrocementování
Sycení povrchu uhlíkem a dusíkem v aktivní ENDO atmosféře

Zušlechťování
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje. Vysokoteplotní popuštění

Žíhání
Žíhání na vzduchu i v ochranné atmosféře


www.hpmheat.eu
HPM HEAT SK