Vítejte na stránkách HPM HEAT SK, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti tepelného zpracování oceli
Nitrocementování PDF Tisk

IPSEN/HSH

Dvě víceúčelové pece TQ 7 GRM a TQ 8 GRM: max. vsázka: 600Kg, max. rozměr: 1100 x 610 x 570 mm, max. teplota: 980°C

Proces nitrocementování probíhá v plynné atmosféře tvořené nosným ENDO plynem s přídavkem zemního plynu a čpavku. Nauhličující potenciál atmosféry je řízen kyslíkovou sondou. Všechny důležité parametry procesu nitrocementování (teplota, nauhličující potenciál, čas) jsou monitorovány a řízeny na základě nastavených programů prostřednictvím moderních řídících systémů.

Operace nitrocementace spočívá v nasycování povrchu oceli uhlíkem a dusíkem při teplotách nižších než teploty cementační. Přídavek dusíku urychluje difuzi uhlíku a zlepšuje kalitelnost nasycené vrstvy. Nižší teplota nitrocementace přispívá ke snížení deformací. Dusík zvyšuje obsah zbytkového austenitu ve struktuře zakalených nitrocementovaných vrstev. Zbytkový austenit na jedné straně snižuje tvrdost na druhé straně brzdí vliv únavových trhlin a zvyšuje únavovou pevnost nitrocementovaných výrobků. Velká pevnost jádra dovoluje podstatně snížit tloušťku vrstvy při rovnocenné přesnosti a odolnosti proti kontaktní únavě.

Nitrocementace je vhodná, kromě běžných cementačních ocelí, i pro oceli, které nejsou primárně určené k tepelnému zpracování, jako jsou oceli nelegované a automatové.

 

Kalení
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje

Cementování
Sycení povrchu uhlíkem v aktivní ENDO atmosféře

Nitrocementování
Sycení povrchu uhlíkem a dusíkem v aktivní ENDO atmosféře

Zušlechťování
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje. Vysokoteplotní popuštění

Žíhání
Žíhání na vzduchu i v ochranné atmosféře


www.hpmheat.eu
HPM HEAT SK