kalírna Gbely....

Nabízíme kalení, cementování, nitrocementování, zušlechťování a žíhání ocelí v ochranné atmosféře.

Cementování PDF Tisk

IPSEN/HSH

Dvě víceúčelové pece TQ 7 GRM a TQ 8 GRM: max. vsázka: 600Kg, max. rozměr: 1100 x 610 x 570 mm, max. teplota: 980°C

Proces cementace probíhá v plynné atmosféře tvořené nosným ENDO plynem s přídavkem zemního plynu. Nauhličující potenciál atmosféry je řízen kyslíkovou sondou. Všechny důležité parametry procesu cementování (teplota, nauhličující potenciál, čas) jsou monitorovány a řízeny na základě nastavených programů prostřednictvím moderních řídících systémů.

Operace cementace spočívá v sycení povrchu součásti uhlíkem. Účelem cementování je obohacení povrchové vrstvy nízkouhlíkové oceli uhlíkem na podeutektoidní nebo eutektoidní koncentraci, kterou lze následně kalit na vysokou tvrdost. Vzniklá povrchová vrstva se po zakalení vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti otěru, jádro součásti zůstává houževnaté.

 

Kalení
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje

Cementování
Sycení povrchu uhlíkem v aktivní ENDO atmosféře

Nitrocementování
Sycení povrchu uhlíkem a dusíkem v aktivní ENDO atmosféře

Zušlechťování
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje. Vysokoteplotní popuštění

Žíhání
Žíhání na vzduchu i v ochranné atmosféře


www.hpmheat.eu
HPM HEAT SK