kalírna Gbely....

Nabízíme kalení, cementování, nitrocementování, zušlechťování a žíhání ocelí v ochranné atmosféře.

Tepelné zpracování v řízené ochranné atmosféře ve víceúčelových komorových pecích PDF Tisk

Tepelné zpracování probíhá v moderních pecích IPSEN a HSH. Tepelné zpracování probíhá pod ochrannou atmosférou ENDO, uhlíkový potenciál atmosféry je řízen kyslíkovou sondou. Teplota v pecích je řízena několika termočlánky. Proces tepelného zpracování je monitorován a řízen moderními řídícími systémy DEMIG a JUMO.

IPSEN TQ 8
max. rozměr vsázky 610×1100×570 mm
max. hmotnost vsázky 600 kg
max. teplota 980 °C
ochlazovací médium olej (Durixol W 72)
řídící systém JUMO

víceúčelová pec TQ8víceúčelová pec TQ8

HSH TQ 7
max. rozměr vsázky 610×1100×510 mm
max. hmotnost vsázky 600 kg
max. teplota 980 °C
ochlazovací médium olej (Durixol W 72)
řídící systém Demig

víceúčelová pec TQ7víceúčelová pec TQ7

 
Tepelné zpracování v ochranné atmosféře v komorové popouštěcí peci PDF Tisk

Tepelné zpracování probíhá v moderní komorové popouštěcí peci IPSEN. Ohřev probíhá pod ochrannou atmosférou ENDO. Teplota v peci je řízena termočlánky. Proces tepelného zpracování je monitorován a řízen moderními regulátory JUMO.

IPSEN DAC 10
max. rozměr vsázky 610×1100×760 mm
max. hmotnost vsázky 800 kg
max. teplota 700°C

IPSEN DAC 10

 
Tepelné zpracování v komorové popouštěcí peci bez ochranné atmosféry PDF Tisk

Tepelné zpracování probíhá v moderní komorové popouštěcí peci LAC. Ohřev probíhá bez ochranné atmosféry. Teplota v peci je řízena termočlánky. Proces tepelného zpracování je monitorován a řízen moderními regulátory INDUSTRY.

LAC KNC/H 850
max. rozměr vsázky 610×1100×760 mm
max. hmotnost vsázky 800 kg
max. teplota 850°C
 


Kalení
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje

Cementování
Sycení povrchu uhlíkem v aktivní ENDO atmosféře

Nitrocementování
Sycení povrchu uhlíkem a dusíkem v aktivní ENDO atmosféře

Zušlechťování
Ohřev v ochranné ENDO atmosféře, kalení do oleje. Vysokoteplotní popuštění

Žíhání
Žíhání na vzduchu i v ochranné atmosféře


www.hpmheat.eu
HPM HEAT SK