Vítejte na stránkách HPM HEAT SK, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti tepelného zpracování oceli
znak EU znak fondu
Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja
Spoločnosť HPM HEAT SK, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/I619), s cieľom inovácie výrobných procesov v spoločnosti.
Názov projektu Podpora inovácií v spoločnosti HPM HEAT SK, s.r.o.
Webové sídlo OP www.opvai.sk
Webové sídlo ÚV SR www.partnerskadohoda.gov.sk
 

www.hpmheat.eu
HPM HEAT SK